Nowy import CSV ułatwia pracę z Mergado

Artykuł opublikowany 30.08.2019

Aby ułatwić Ci pracę z Mergado, wprowadziliśmy ulepszenia do jego pierwotnej wersji. Jedną z innowacji jest dodanie nowego typu reguły do importu pliku danych, o który dokładnie omówimy w dzisiejszym artykule.

Hot tweak

Latem, nasz zespół nie pozostawał bezczynny. Rezultatem naszych prac jest nowy typ reguły - IMPORTUJ PLIK DANYCH. Dzięki niej możesz użyć pliku CSV, aby importować zmiany do istniejących elementów.

Aby przesłać plik CSV, musi on spełniać następujące warunki:

  • Kodowanie UTF-8.
  • Separator pól musi być oznaczony znakiem przecinka, a wartości zawierające przecinek muszą być oddzielone znakami cudzysłowiu
  • Plik może zawierać nieograniczoną liczbę wierszy lub kolumn, ale jego maksymalny rozmiar nie może przekraczać 25 MB.

Struktura kolumny pliku

Pierwsza kolumna to tzw. parowanie. Pierwszy wiersz pierwszej kolumny (odpowiednik komórki A1 w programie Excel lub Libre / OpenOffice Calc) definiuje pasujący element / pole (może to być dowolny istniejący element w bieżącym eksporcie lub specjalne pole: xid, reprezentujące wewnętrzny identyfikator elementu w Mergado - patrz poniżej). Kolejne wiersze określają wartości, za pomocą których następuje parowanie (w zależności od wybranego trybu parowania).

Zaczynając od drugiej, wszystkie pozostałe kolmny definiują nazwy istniejących elementów, które następnie będą się zmieniać zgodnie z zawartością innych wierszy w pliku CSV. Jeśli którakolwiek z kolumn zawiera nieistniejący element, będzie ona ignorowana. Jeśli jakakolwiek linia pliku CSV definiuje pustą wartość dla elementu, pole to również będzie ignorowane, a wartość elementu pozostanie niezmieniona. W związku z tym, jeśli nie chcesz zmieniać jakiegoś elementu, pozostaw go pustym.

Tryby parowania

1. dopasowanie ścisłe

Zmiany są wprowadzane dla produktów z tego wiersza pliku CSV, którego pierwsza kolumna dokładnie odpowiada wartości pasującego elementu  dla tego produktu (to znaczy elementu określającego plik danych w komórce A1). Ten tryb można konfigurować w ustawieniach reguł. Możesz także ustawić, czy w parowaniu będzie rozróżniana wielkość liter.

Jeśli plik definiuje wiele wierszy o tej samej wartości parowania, w dopasowaniu ścisłym najniższy wiersz jest zawsze najważniejszy, ponieważ wiersze znajdujące się dalej w pliku zastąpią te wcześniejsze.

Przykład parownia.

2. częściowe dopasowanie

W takim przypadku produkt jest sparowany z CSV, nawet jeśli wartość pasującego elementu (określona w komórce A1 pliku CSV) tylko częściowo zawiera wartość pasującą do pierwszej kolumny i tryb ten można konfigurować w ustawieniach reguł w Menu użytkownika.

Możesz także ustawić, czy wielkość liter ma być rozróżniana podczas parowania.

W tym trybie to górny wiersz ma moc sprawczą, ponieważ, jeśli produkt będzie parowany z konkretnym wierszem w pliku danych, wszystkie dodatkowe wiersze zostaną pominięte.

Przykład dopasowania częściowego.

3. specjalny tryb dopasowywania według wewnętrznego identyfikatora produktu Mergado

Trybu tego nie można włączyć w Menu reguł. Jest on automatycznie włączany, gdy plik danych definiuje pole parowania o wartości: xid. Ustawienia użytkownika w tym trybie parowania są ignorowane, a parowane jest zgodnie z wewnętrznym elementem ID /: xid w Mergado.

Gdy eksportujesz elementy do pliku CSV, w otrzymanym pliku pierwsza kolumna będzie definiować pole: xid dla każdego produktu.

Otworzysz ten plik w programie Excel, Libre / OpenOffice Calc możesz łatwo wprowadzić zmiany manualnie dla każdego produktu. Jeśli następnie wykorzystasz edytowany plik w celu wprowadzenia reguły Importuj Plik Danych, zmiany będą reprezentowane przez określoną regułę zbiorczą, którą można bezpośrednio wstrzymać, przenieść lub usunąć.

Przykład specjalego tryb dopasowywania według wewnętrznego identyfikatora produktu Mergado

Nowości Mergado są tworzone aby ułatwić wam pracę z naszym narzędziem. Jeśli macie dodatkowe pytania na temat reguł i ich funkcjonowania, dajcie nam znać w komentarzach lub napiszcie nam na forum,

 

Czytaj dalej:

Uzyskaj przegląd o regułach w Mergado

Jeszcze wprawdzie nie ma Świąt Bożego narodzenia, ale my mamy dla Ciebie prezent już teraz. A co dokładnie?  Infografikę dotyczącą reguł w Mergado, która pomoże Ci zorientować się w tym temacie raz na zawsze. Które reguły będą dla Ciebie najbardziej pomocne przed świętami?

12.12.2018

Cronny Cuckoo to prosta w obsłudze aplikacja, która włączy lub wyłączy wybraną przez Ciebie regułę w określonym przez Ciebie czasie. Kukułka pracuje kiedy Ty jesteś offline. Zaoszczędź czas i zautomatyzuj swoją pracę!

08.01.2019

Dodaj komentarz