Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawowe dane

Niniejsza zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest przekazywana firmie Mergado Technologies, s. r. o. w celu wysyłania wiadomości handlowych (ofert marketingowych) i innych działań marketingowych do Twojej osoby. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i wówczas nie będziesz już otrzymyć tych wiadomości. Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz poniżej.

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Mergado technologies, s. r. O. , z siedzibą na ulicy Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 035 70 061, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sygnatura akt 85012 (zwany dalej "administratorem")
 2. Dane kontaktowe administratora:  adres pocztowy Pavlovska 12, 623 00, Brno, adres e-mail mergado@mergado.cz, tel. +420 608 44 00 67.
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ds. ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona temu Administratorowi  w rozumieniu art. 6 ust. 1 (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych). Dalej jako "rozporządzenie".

  3. Cel przetwarzania danych osobowych

  1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wysyłanie do Ciebie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych czynności marketingowych przez administratora.
  2. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

  4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres przechowywania danych osobowych przez administratora wynosi cztery (4) lata od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu, najpóźniej jednak do wycofania przez Ciebie zgody z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tym celu.

  5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Innymi odbiorcami danych osobowych będą osoby, które zapewnią, że będą postępować zgodnie z instrukcjami menedżera ds. Marketingu dla administratora podmiotów przetwarzających dane osobowe (podmioty przetwarzające dane osobowe).
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do kraju trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki firmie The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp. The Rocket Science Group LLC jest certyfikowaną osobą w ramach osłony UE-USA w rozumieniu decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., wydanej na mocy dyrektywy 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady o odpowiadającym poziomie ochrony zapewnianej osłoną prywatności UE-USA.

  6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  1. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, masz prawo zażądać od administratora dostępu do twoich danych osobowych, prawa do zmiany lub usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

  2. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, klikając hiperłącze znajdujące się w każdej wiadomości biznesowej wysłanej przez administratora lub pisząc wiadomość e-mail na adres administratora mergado@mergado.pl.
  3. Jeśli uważasz, że naruszono przetwarzanie Twoich danych osobowych, lub naruszono rozporządzenie, masz między innymi prawo złożyć skargę do organu nadzorczego
  4. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym i nie jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
  5. W każdej chwili masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli profilowanie jest zaliczane do marketingu bezpośredniego. Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, wówczas Twoje dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane