Wygodna konwersja waluty z Mergado

Artykuł opublikowany 24.05.2019

Handel transgraniczny to dynamicznie rozwijąca się gałąź ecommerce. W odpowiedzi na coraz większość użytkowników korzystających z konwersji walut, dostajemy dużo pytań jak Mergado radzi sobie z tym problemem. Odpowiedź- w dzisiejszym artykule.

Konwersja waluty w Mergado jest prosta

W Mergado można przeprowadzać konwersję na dwa sposoby.

1. Konwersja, kiedy waluta nie jest zawarta w elemencie ceny

Z tego sposobu można skorzystać jeśli element odpowiadający za cenę nie zawiera waluty. Dzieki regułom można zmodyfikować wartość tego elementu, a zmiana opierać się będzie o równanie matematyczne obliczające wartość ceny po konwersji.

Mergado Store oferuje aplikację Bidding Fox Elelemnts, która umożliwia modyfikację elementów w łatwy sposób.

Przykłady elementów w aplikacji Bidding Fox Elements

Przykład

W regule konwersja jest równa 0.123 (patrz obr.1) . Aby uzyskać porządaną wartość dodajemy elelement, który będzie mnożył cenę poprzez konwersję. W tym wypadku: %G_PRICE%*0.123.

Przykład konwersji z USD do RON.

Bidding Fox Elements działając na eksporcie, może dodać do wybranego elementu konkretną wartość (patrz obr. 2). Zamiast współczynnika 0.123, można użyć także wartości określonej : %G_PRICE%*%BFE_C_EUR_US% (gdzie %BFE_C_EUR_USD% jest wartością zawierającą właściwą konwersję).

Podgląd rat konwersji generowany przez Bidding Fox Elements.

2. Konwersja, kiedy elemencie ceny zawiera walutę

Jeśli element z ceną zawiera walutę (dla Google Shopping, Facebook, etc., wygląda to tak EUR 249), staje się on polem tekstowym i dlatego aby je przekonwertować należy wykonać kilka dodatkowych kroków.

Instrukcje:

  1. Tymczasowo usuń walutę - jak to zrobić? Użyj regułę Znajdź i Zamień, aby edytować pole ceny. Pamiętaj o zachowaniu spacji przed i po nazwie waluty i zastąpienie jej pustym polem. W ten sposób usuwasz tekst określający walutę, zostawiając numer jako wartość.
  2. Dodaj regułę obliczenia w analogiczny sposób jak w pierwszym przykładzie korzystając z Bidding Fox Elements.
  3. Jeśli potrzebujesz zaokrąglić wartość, dodaj kolejną regułę. 
  4. Uzupełnij text waluty przy użyciu reguły Overwrite. Wpisz w polu nowej wartości skrót waluty np. %G_PRICE% USD.
Przykład sekwencji reguł konwertujących walutę.

Zapomnij o problemie konwersji na zawsze. Korzystaj z Mergado i Bidding Fox Elements aby zoptymalizować pracę!

Dodaj komentarz